FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/13/079-80)

७९/८० 04/24/2023 - 15:39

शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

७९/८० 04/10/2023 - 13:14

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (NCB/JHAPA/JRM/12/079-80)

७९/८० 03/19/2023 - 10:24

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (NCB/JHAPA/JRM/11/079-80)

७९/८० 03/14/2023 - 16:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/12/079-80)

७९/८० 03/10/2023 - 15:01

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/11/079/80)

७९/८० 03/06/2023 - 16:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/10/079-80)

७९/८० 03/01/2023 - 11:51

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/09/079-80)

७९/८० 03/01/2023 - 11:48

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (NCB/Jhapa/JRM/08/079-80)

७९/८० 02/22/2023 - 16:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB/JHAPA/JRM/08/079-80)

७९/८० 02/12/2023 - 16:41

Pages