FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झापा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 17:37 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०८०/८१ ७९/८० 07/11/2023 - 15:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० final.pdf
झापा गाउँपालिकाको कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/05/2023 - 12:39 PDF icon taha bridhi07052023.pdf
बार्षिक बजेट २०८०-८१ ७९/८० 07/02/2023 - 10:26 PDF icon स्वीकृत बजेट २०८०८१ final.pdf
बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०८०-८१ ७९/८० 06/25/2023 - 11:19 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०८१.pdf
मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ७९/८० 06/13/2023 - 16:55 PDF icon marmat sambhar kosh nirdeshika06132023.pdf
झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० 04/30/2023 - 15:53 PDF icon झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति.pdf
जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धि पुस्तिका ७९/८० 04/30/2023 - 11:20 PDF icon 123.pdf
झापा गाउँपालिकाको नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ (भाग २) ७९/८० 04/21/2023 - 14:41 PDF icon NAGARIK AWAS KARYAKRM04212023.pdf
योजना संचालान, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 (संसोधन सहित) ७९/८० 02/14/2023 - 15:30 PDF icon yen02142023.pdf

Pages