FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झापा गाउँ कार्यपालिकाको करार सेवाका कर्मचारिको सेवा सुबिधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/30/2022 - 14:29 PDF icon CamScanner 09-30-2022 13.16.pdf
झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:07 PDF icon झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९.pdf
झापा गाउँपालिकाको कार्य संचालन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:06 PDF icon झापा गाउँपालिकाको कार्य संचालन नियमावली २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:06 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:05 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:05 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि ७९/८० 08/23/2022 - 16:21 PDF icon बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
झापा गाउँपालिकाको नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 08/17/2022 - 12:59 PDF icon nagarik awas08172022.pdf
झापा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 08/17/2022 - 12:54 PDF icon upabhokta yan08172022.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 15:39 PDF icon img003.pdf

Pages