FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
स्थानीय वडा/गाउपलिका/नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकता प्रमाणपत्र